Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2013

erand
Dzisiaj mój mąż wraca do domu.

/ Powiedziała to kobieta, która od 40 lat, co roku przychodzi na dworzec w dniu walentynek z nadzieją, że tym razem jej mąż wróci z wojny. Obiecała mu, że będzie czekać. Czekała.
— Lost Valentine
erand
Jeśli w ogóle Bóg istnieje, to powinien płakać przez cały czas. Wyć powinien, kurwa!
— J. L. Wiśniewski

July 11 2013

erand
spleć palce z moimi palcami
prowadź i daj się prowadzić
— Hey, Czas spełnienia
erand
erand
Seks łączy nas na chwilę, na stałe łączy nas żal
— True
Reposted fromDarkAndLonley DarkAndLonley viacytaty cytaty
erand
9141 e9fc 500
Reposted fromb4rt b4rt viablackandwhite blackandwhite

June 28 2013

erand
5417 ae1f
Reposted fromsoupdujour soupdujour viamalinowowa malinowowa
erand
9955 96c8
Reposted fromkarahippie karahippie viascandal scandal
4827 9989
Reposted fromanananana anananana viaBloodMoon BloodMoon
erand
2356 4af8
Reposted fromretaliate retaliate viasamozatrucie samozatrucie
erand
6277 3a5f
Reposted fromretaliate retaliate viasamozatrucie samozatrucie
erand
8351 31fb
Reposted fromblondieangel blondieangel viaespera espera
erand
7726 fe15
Reposted frompesy pesy viabigevilgrin00 bigevilgrin00
erand
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viasummerkiss summerkiss
erand
7430 dfb0
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viadaphneblake daphneblake
erand
erand
Zakląłeś mnie w dotyk
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
erand
2010 5c5c
Reposted fromretaliate retaliate viadaphneblake daphneblake
erand
0384 9b34 500
Reposted fromjustMeee justMeee viadaphneblake daphneblake
erand
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl